Czy wiesz, dlaczego biblioteki są potrzebne? Niektórzy powiedzą, że to dlatego, że zapewniają dostęp do książek i dlatego, że są idealnym miejscem do nauki i jest to częściowo prawda, jednak biblioteki wykraczają poza to i jest więcej powodów, które świadczą o ich użyteczności.

Biblioteki nie tylko zapewniają dostęp do treści, ale także łączą ludzi z technologią, tworzą społeczność, promują umiejętność czytania i pisania, rozwijają wyobraźnię, pobudzają innowacyjność i kreatywność oraz chronią prawa i prywatność ludzi. Nie ma wątpliwości co do wartości, jaką te instytucje publiczne mogą zaoferować za tak niewielką kwotę. Być może właśnie dlatego biblioteki są jedną z najbardziej cenionych usług publicznych zarówno przez użytkowników, jak i osoby niekorzystające z nich.

Z drugiej strony spotykamy się z opiniami osób, które uważają, że w dobie Internetu biblioteki nie mają już sensu, dlatego poniżej przedstawiamy 5 powodów, które świadczą o przydatności bibliotek w dzisiejszych czasach:

  • Tworzą wspólnotę. Biblioteki są ośrodkami, w których społeczność łączy się ze sobą poprzez korzystanie z informacji.
  • Zapewniają dostęp do treści i technologii. Służą one ludziom w każdym wieku, o różnym poziomie dochodów, pochodzeniu etnicznym, itp., zapewniając wszystkie zasoby informacyjne potrzebne do życia, nauki i pracy.
  • Promują umiejętność czytania i pisania. Pomagają ludziom w każdym wieku rozwijać umiejętności, które są potrzebne, aby przetrwać i rozwijać się w globalnym społeczeństwie informacyjnym poprzez budowanie zdolności do czytania i korzystania z komputerów.
  • Chronią one prawa ludzi. Biblioteki i bibliotekarze są zaangażowani w ochronę wolności czytania w celu poprawy jakości nauczania i zapewnienia dostępu do informacji dla wszystkich.
  • Biblioteki nie powinny pozostać niedocenione, ponieważ posuwają się naprzód wraz z technologią, prowadząc do ulepszeń, które zawsze pomagają ich użytkownikom, a bibliotekarze są kluczową częścią tego procesu innowacji

Kontynuuj czytanie i dowiedz się, jak korzystać z biblioteki zorganizowanej w nowoczesny sposób: https://olsztyninfo.pl/2020/10/10/wszystko-sie-zmienia-jak-korzystac-z-biblioteki/